Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn và đăng ký tên miền tốt nhất cho bạn.

Bảng giá Tên miền

.com

Tên miền Quốc Tế

239.000 VNĐ
 • THÔNG TIN
 • Dạng tên miền: .com
 • Phí gia hạn: 299.000/Năm
 • Thời gian đăng ký tối thiểu: 1 năm

.vn

Tên miền Việt Nam

750.000 VNĐ
 • THÔNG TIN
 • Dạng tên miền: .vn
 • Phí gia hạn: 450.000/Năm
 • Thời gian đăng ký tối thiểu: 1 năm

.com.vn

Tên miền Việt Nam

650.000 VNĐ
 • THÔNG TIN
 • Dạng tên miền: .com
 • Phí gia hạn: 350.000/Năm
 • Thời gian đăng ký tối thiểu: 1 năm

.net

Tên miền Quốc Tế

269.000 VNĐ
 • THÔNG TIN
 • Dạng tên miền: .vn
 • Phí gia hạn: 319.000/Năm
 • Thời gian đăng ký tối thiểu: 1 năm

Xem mẫu giao diện

Bạn chưa có ý tưởng? Hãy tham khảo một số mẫu giao diện bên dưới để lấy ý tưởng cho Website của bạn.

Kiến thức Website